با عرض سلام خدمت شما بیننده عزیز به پربازدیدترین وبلاگ میکروبیولوژی خوش آمدید لطفا نظرات ارزنده و انتقادات سازنده خود را در قسمت نظرات برای یک وبلاگ بهتر در اختیار ما قرار دهید.برای کسب جدیدترین خبرها و مقالات ایمیل خود را در قسمت خبرنامه وارد کنید تا جدیدترین تغییرات و به روزرسانی وبلاگ به اطلاع شما برسد با تشکر مدیریت وبلاگ میکروبیولوژی مسجدسلیمان میکروبیولوژی مسجدسلیمان - معرفی خانواده انتروباکتریاسه enterobacteriacea
زیست شناسی سلولی و ملکولی میکروبیولوژی

تحقیقات و بررسیهائیکه در اکثر  نقاط  دنیا به عمل آمده  نشان  می دهد  که عوامل عفونتهای دستگاه ادراری زنان بیشتر آنتروباکتریاسه ها بوده و اکثر اعضای این خانواده از قبیل E.coli  وآنتروباکتر ازعفونتهای ادراری زنان

ایزوله می گردد.

شایعترین و مهمترین میکروارگانیسم عامل عفونت E.coli شناخته شده است

در قسمت های مختلف ایران هم نتایج بررسیها این امر را ثابت نموده است.

اهداف:

 1. بررسی شدت پراکندگی E.coli در دستگاه ادراری

 2. بررسی قدرت ویرولانس E.coli  های ایزوله شده

 3. تعیین الگوهای  مقاومت در E.coli

 4. مقایسه درصد E.coli ایزوله شده نسبت به سایر باکتریهای ایزوله شده    

فرضیات:

1-E.coli با میزان بیشتری در عفونتهای ادراری ایزوله می شود

2-E.coli در عفونتهای ادراری کمتر از سایر باکتریها ایزوله می شود

3-E.coli در برابر اکثر آنتی بیوتیکهای رایج مقاوم است

4-E.coli در برابر اکثر آنتی بیوتیکهای رایج حساس است

 

جنبه های نظری:

آنتروباکتریاسهEntero bacteriacae یک گروه بزرگ نامتجانس از باسیلهای گرام منفی به شکل میله ای بدون اسپور دیده می شوند .

ساکن روده انسان وسایر حیوانات بوده وشامل جنسهای متعددی می باشندبعضی از این ارگانیسمها مانند E.coli قسمتی از فلور طبیعی روده هستند.

در صورتیکه بعضی دیگر مانند شیگلا وسالمونلا برای انسان بیماریزا می باشند.

در واقع اکثر اعضاء آنتروباکتریاسه در روده به صورت فلور طبیعی یافت می شوند واین ارگانیسمها را از این لحاظ به دو گروه تقسیم کرده اند.

 1. آنتروباکتریاسه های فرصت طلب مانند E.coli وآنتروباکتر وغیره

 2. آنتروباکتریاسه های بیماریزا مانند سالمونلا وشیگلا

برای تشخیص این دو گروه از یکدیگر می توان از روشهای آزمایشی مختلفی استفاده کرد.

گروه بیماریزا نظیر سالمونلا و شیگلا را می توان براساس عدم توانایی آنها به تخمیر لاکتوز از انواع غیر بیماریزا نظیر E.coli و آنتروباکتر متمایز کرد.

همچنین براساس آنتی ژنهای سطحی آنها را می توان از هم متمایز ساخت.

باکتریهای روده دارای انواع متحرک و غیر متحرک هستند .

انواع متحرک دارای تاژه های پیرامونی می باشند.

در درون روده بسیاری از این باکتریها توکسین هایی بنام باکتریوسین ها را تولید می کنند .

این مواد نسبت به گونه های منسوب باکتریها سمی بوده ولی نسبت به خود باکتری اثر سمی ندارد.

برای دوری از اطاله کلام لازم است خلاصه ای از E.coli که در این مقاله بیشتر روی آن بحث و بررسی گردیده است نوشته شود.

همانطوریکه اشاره شد یکی از اعضاء این گروه E.coli میباشد که در سال 1886 کشف گردید.

E.coli تخمیر کننده لاکتوز توجه میکروبشناسان را بخود جلب کرد

این باکتریها انتشار وسیع داشته و در سراسر دنیا در روده انسان وحیوانات خونگرم و خونسرد یافت می شوند.

به همین دلیل از آن بعنوان معرف آلودگی آب با مدفوع استفاده می شود

این باکتری مدتها جزو باکتریهای همزیست و غیربیماریزا محسوب می شد ولی امروزه نقش آن بعنوان عامل فرصت طلب و عامل مولد عفونت مورد قبول همگان قرار گرفته است.

E.coli از اولین باسیلهای روده است که شرح و کشت داده شده است.

ساکن طبیعی روده انسان و حیوانات می باشد.

E.coli در این محل عامل نادر گاستروآنتریت و اختلالات گوارشی محسوب می شود.

E.coli کلنیهای صاف و محدب و گرد با کناره های مشخصی تولید می کند و در روده بصورت فلور فعالیت دارد و یکی از باکتریهای نافع به حساب می آید.

ولی اگر بطرق مختلف به دستگاه های دیگری وارد شود موجب عفونت خواهد شد.

عفونتهای آن بقرار زیر است.

 1. عفونت دستگاه ادراری: تقریبا در 90% عفونتهای ادراری زنان عامل اصلی شناخته شده است و دارای آنتی ژنo از نوع 4 و 7و 75 می باشد.

 2. اسهال در مسافرتها توسط آنتروتوکسین این ارگانیسم بوجود می آید

 3. عفونت خونی

 4. مننژیت

معمولا E.coli بر روی محیط غذایی عادی رشد فراوان داشته و در سادهترین محیطهای ساختگی نظیر محیط داراری ازت معدنی و گلوکز قابل رشد است.

E.coli هایی که باعث عفونت می شوند شامل چهار گروه زیر می باشند.

1- اشریشیای آنتروپاتوژنیک Enteropathogenic.E.coli

2- اشریشیای آنتروتوکسیژنیک Enterotoxigenic.E.coli

3- اشریشیای آنترواینوسیو Enteroinva sive E.coli

4- اشریشیای آنتروهمورا ژیک Enterohemoragic .E.coli

 

گروه دوم از آنتروباکتریاسه ها سالمونلا و شیگلا می باشد.

سالمونلا: سالمونلاها باکتریهایی گرام منفی ومیله ای شکل و متحرک و هوازی بوده ولی فاقد اسپور می باشند .

قادر به تخمیر گلوکز و مانوز و ناتوان از تخمیر لاکتوز می باشند.

این باکتریها اکثرا برای انسان و حیوانات بیماریزا بوده و از طریق دستگاه گوارشی موجب آلودگی می گردند.

سالمونلاهای متحرک بوسیله فلاژل پری تریش حرکت می کنند.همچنین آنها بر روی محیط های کشت ساده  رشد می کنند ولی قادر به تخمیر لاکتوز و سوکروز نمی باشند.

اساس شناسایی سالمونلا ها بوسیله خصوصیات بیوشیمیایی صورت می گیرد.

سالمونلا ها نیز مانند سایر آنتروباکتریها دارای آنتی ژن 0 و آنتی ژن H می باشند. بعضی از سالمونلا ها دارای آنتی ژن کپسولی بنام آنتی ژن vi می باشند.

این آنتی ژن در ارتباط با ویرولانس باکتری بوده و بعلت سطحی بودن می تواند در امر آگلوتیناسیون مربوط به آنتی ژن o دخالت و ممانعت نماید.

اگر سالمونلا ها آنتی ژن H را از دست بدهند بصورت بی حرکت درمی آیند و اگر آنتی ژن o را از دست بدهند باعث تغییر شکل کلنی از حالت صاف به حالت خشن می شود همچنین آنتی ژنvi را نیز می توانند بطور کامل یا ناقص از دست بدهند که تمام این اعمال بوسیله پدیده ترانسداکشن صورت میگیرد.

سالمونلا ها معمولا برای انسان و حیوانات بیماریزا می باشند واز طریق دهان به بدن وارد می شوند(اکثرا همراه غذا و یا آشامیدنی آلوده)

از عوامل مهمی که باعث مقاومت میزبان در مقابل عفونتهای سالمونلایی می شود اسیدی بودن معده و وجود فلور طبیعی میکروبی در روده ها و بلاخره مقاومت و ایمنی موضعی در روده را می توان نام برد.

بیماری حاصله از سالمونلا ها نزد انسان دارای سه حالت بالینی متفاوت میباشد.

 1. بیماری تب روده Enteric Fever

 2. باکتریمی همراه با ضایعات کانونی

 3. بیماری آنتروکولیت

شیگلا ها:

 شیگلاها باکتریهای میله ای شکل و گرام منفی و غیرمتحرکی هستند واکثرا قادر به تخمیر لاکتوز نمی باشند.

تخمیر سایر قندها باعث تولید اسید شده وگاز تولید نمی شود.

مقر طبیعی شیگلاها منحصرا دستگاه گوارشی انسان وپریماتها می باشد .

باکتری شیگلا از نظر شکل دراز و بدون کپسول و فاقد اسپور می باشند

معمولا در محیط کشت هوازی بهتر رشد می کنند ولی قادر به زندگی بیهوازی نیز هستند .

کلنی شیگلا مدور و محدب و شفاف با دور و حاشیه سالم میباشد.

همه شیگلاها گلوکز را تخمیر می کنند ولی سالیسین را نمی توانند تخمیر کنند .

شیگلا سونه ای و فلکسنری وبویدی می توانند مانیتول را تخمیر کنند به آنها مانیتول مثبت می گویند ولی شیگلا دیسانتریه قادر به تخمیر مانیتول نبوده و مانیتول منفی گفته می شود.

شیگلا ها دارای آنتی ژن o و فاقد آنتی ژنH می باشند وجنس آنتی ژنo آنها لیپوساکاریدی می باشند.

محل سکونت طبیعی شیگلا روده بزرگ انسان می باشد و باعث دیسانتری می شود عفونت شیگلا کاملا مسری می باشد.

انتقال شیگلا از فردی به فرد دیگر صورت می گیرد و واسطه انتقال باکتری غذا و انگشتان و مدفوع و مگس می باشد.

پیشگیری دارویی توسط کلرامفنیکل صورت می گیرد ولی سوشهای مقاوم شیگلا بزودی مشاهده می گردد.بهترین راه پیشگیری رعایت بهداشت فردی می باشد.

روش کار و مواد مصرفی:

در این مطالعه 1732 نفر بیمار زن که با علائم بالینی عفونت دستگاه ادراری به متخصصین  زنان مراجعه کرده بودند تحت بررسی قرار گرفتند.

روش کار بدین صورت می باشد که ابتدا لوله آزمایش استریل در اختیار بیماران قرار می گرفت و بصورت استریل از ادرار وسطی درآن لوله ها جمع و در اختیار آزمایشگاه قرار می گرفت و در آزمایشگاه طبق روشهای متداول کشت و بررسی می گردید.

در صورت مثبت بودن کشت آزمایشات بیوشیمیایی و سرولوژیکی انجام گرفت و تست حساسیت د مقابل آنتی بیوتیک بعمل آمد.

نتایج:

در این بررسی جمعا 1732 نمونه ادرار مورد آزمایش قرار گرفت تعداد و درصد باکتریهای ایزوله شده نشان می دهد که E.coli Esherichia coli  

شایعترین باکتری بوده و از 15% کل بیماران این میکروارگانیسم جدا شده

و آنتروباکتر اروژنز Entero bacter aerogenes  درردیف دوم اهمیت قرار گرفت .

بدنبال آن استافیلوکوک وپروتئوس وکلبسیلا هم در بعضی از نمونه ها وجود داشت ولی از اهمیت خیلی کمی برخوردار بودند.

نتایج تستهای تعیین حساسیت نشان می دهد که E.coli  در مقابل بیشتر آنتی بیوتیکهای رایج مقاوم می باشد.

بحث:

در این بررسی از 24%بیماران 15% E.coli 7/4% آنتروباکتر ایزوله گردید و بنابراین مشاهده می گردد که یکی از شایعترین عوامل عفونت در دستگاه ادراری E.coli می باشد.

ناگفته نماند که این ارگانیسم در کلیه نقاط دنیا مورد بررسی قرار گرفته و از نظر ایجاد عفونت در مجاری ادراری زنان شایان اهمیت می باشد .

بخصوص انواعی از E.coli که مهاجم بوده و خاصیت همولتیکی دارد این نوع E.coli با تولید Verotoxin موجب لیز شدن گلبولهای قرمز خون و تشدید عفونت می گردند.

معمولا برای تعیین درصد E.coli ها از محیط کشتهای مختلفی استفاده می شود که عبارتند از:

محیط TSI    Triple sugar Iron :

این محیط محتوی گلوکز و ساکارز ولاکتوز واندیکاتور pH (فنل رد) می باشد رنگ آن در pH خنثی قرمز بوده که با اسیدی شدن محیط به رنگ زرد تغییر می یابد.

با تفسیر نتایج حاصل از کشت باکتری روی این محیط می توان به موارد زیر پی برد. تخمیر لاکتوز و تخمیر گلوکز و  تولید گاز کربنیک.

محیطSIM   Sulfid Indol Motility medium :

 در این محیط نیمه جامد می توان سه تست بیوشیمیایی را مورد بررسی قرار داد که عبارتند از تست تولید sH2 و تست اندول و تست حرکت.

این محیط محتوی تریپتوفان می باشد باکتریهایی که دارای آنزیم تریپتوفاناز باشند قادر به تجزیه تریپتوفان موجود در محیط وتولید اندول خواهند بود که وجود اندول رامی توان با اضافه کردن معرف کواکس و تشکیل یک کمپتکس قرمز رنگ در قسمت فوقانی محیط ثابت نمود.

این محیط یک محیط نیمه جامد شفافی است لذا رشد باکتریهای دارای حرکت درداخل این محیط موجب کدورت آن در بسیاری از قسمتها خواهد شد.

محیط سیمون سیترات آگار simmon  cittrat  Agar     :

E.coli در این محیط رشد نمی کند .

محیط مایع اوره urease     test   Broth   :

این محیط محتوی اوره و معرف فنل رد می باشد این معرف در pH=7  به رنگ نارنجی شفاف می باشد.

اگر باکتری دارای آنزیم اوره آز باشد با تبدیل اوره به آمونیاک و گاز کربنیک منجر به قلیایی شدن محیط و در نتیجه تغییر رنگ معرف از نارنجی به صورتی ارغوانی خواهد شد.

محیطEMB   :

این محیط با توجه به اینکه دارای ائوزین و لاکتوز می باشد بخاطر همین کلنیهای E.coli بخوبی تشخیص داده می شونداین کلنیها کدر و مرکز آنها سیاه بنظر می رسدو دارای منظره جلای فلزی می باشند.

محیط مک کانکی آگار:

در این محیط باکتریهای گرام منفی که قادر به تخمیر لاکتوز می باشند از بقیهباکتریها تشخیص داده می شوند.

با توجه به آزمایشات صورت گرفته E.coli بطور طبیعی نسبت به عوامل شیمی درمانی از جمله تتراسایکلین و آمپی سیلین و اریترومایسین و نئومایسین و استرپتومایسین و تری متوپریم و سولفونامیدها حساس می باشند ولی روزبروز بر سویه های مقاوم دارو افزوده می شود که اکثر اینها دارای پلاسمید R  می باشند.

کلا عفونتهای ادراری بدون عارضه در زنان  نسبت به درمان توسط آموکسی سیلین و سولفیسوکسازول یا تری متوپریم و سولفامتوکسازول پاسخ مثبت می دهند.

تعیین حساسیت در میکروارگانیسمهای ایزوله شده موید این مهم است که مصرف آنتی بیوتیک می بایستی طبق روشهای مناسب و درصورت نیاز باشدو مصرف بی رویه آن موجب افزایش مقاومت و بی اثر ماندن درمان می شود.

پیشنهادات:

 1. موازین بهداشتی کاملا مراعات گردد.

 2. از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک خودداری بعمل آید زیرا مصرف بی رویه آن موجب از بین رفتن فلور طبیعی می شود.

 3. از مصرف دارو بدون تجویز پزشک خودداری شود.

 4. بیماران مبتلا بلافاصله درمان را شروع کنند.

 5. فاصله درمان ودوز دارو بایستی کاملا مراعات گردد

از 2000 مورد مواد غذايي ارسالي به آزمايشگاه ميكروب شناسي در مدت يك سال از خرداد 1377 لغايت خرداد 1378، 521 مورد باكتريهاي متعلق به خانواده انتروباكترياسه جدا گرديدند كه براي تعيين گونه باكتريهاي جدا شده علاوه بر روشهاي متداول از آزمايشات تشخيصي تكميلي شامل دكربوكسيلاسيون اسيدهاي آمينه و تخمير قندها استفاده گرديد. در ميان انتروباكترياسه هاي جدا شده اشريشياكلي به تنهايي 300 مورد را به خود اختصاص مي داد و از 221 مورد باكتريهاي باقيمانده 110 مورد مربوط به جنس انتروباكتر يعني گونه انتروباكتركلوآكه 40 مورد، انتروباكتر تايلوره 30 مورد، انتروباكتر آئروجنز 21 مورد و انتروباكترساكازاكي 19 مورد مي باشد. از جنس كليسيلا 44 مورد جدا گرديد كه 24 مورد آن كلبسيلااكسي توكا، 15 مورد كلبسيلا پنومونيه و 5 مورد نيز كلبسيلاتري جنا بود. از 41 مورد سراتيا، 32 مورد سراتيامارسسنس و 9 مورد سراتيا فونتي كولا جدا گرديد. همچنين 11 مورد جنس بوتيوكسلا، 6 مورد جنس پانتوآ و 3 مورد نيز سيتروباكترفروندي از مواد غذايي جدا گرديد. بيشترين مواد غذايي كه با انتروباكترياسه ها آلوده بودند به ترتيب فرآورده هاي لبني، شيريني جات و بستني را شامل گرديد. با توجه به اينكه اين گونه مواد غذايي آماده به مصرف مي باشند و همچنين به غير از اشريشياكلي، در انتروباكتر، كلبسيلا و اخيرا هافنيا نيز انتروتوكسين و سيتوتوكسين شناسايي گرديده است، جداسازي و تشخيص اين باكتري ها در مواد غذايي حائز اهميت مي باشد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مینا | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
زیست شناسی سلولی و ملکولی میکروبیولوژی مسجدسلیمان

پیوندهای روزانه
همه چیز درباره افزایش بازیابی نفت با باکتری ها و میکروبها MEOR microbial enhanced oil recovery
همه چیز در مورد ژنوم انسان سندرم ترنر و سندرم کلاین فیلتر
کشت ادرار و خون در آزمایشگاه باکتریولوژی
مطالب مفیدی درباره كارشناسي ارشد ناپيوسته ميكروبیولوژی پزشكي
همه چیز در مورد بیماری های مقاربتی
آزمایش اعتیاد کروماتوگرافی لایه نازک TLC
آشنایی با جنس مایکوپلاسما genus mycoplasma
مطالب متنوعی از دنیای زیبای میکروبیولوژی
مطالب مفیدی در باره آنفولانزا Influenza
همه چیز در مورد تب مالت و تست wright
همه چیز درباره کومبس مستقیم و کومبس غیر مستقیم (Test Coombs)
استاد زحمتکش
همه چیز در مورد آزمایشات هماتولوژی بالینی
همه چیز در مورد پروتئین a1c آزمایش Hb A1c
آشنایی با چند تکنیک آزمایشگاهی
همه چیز درمورد آنالايزرهاي بيوشيمي
باكتريهاي سودوموناس Pesudomonas Bacteria
كلستريديوم ها و مایکوباکتریوم ها و لاکتوباسیلوس ها
محاسبه مقدار ESR
تعیین زمان انعقادخون و تعیین زمان سیلان خون
انیمیشن باکتری
همه چیز در مورد تست CAMP
همه چیز در مورد تست الایزا ELISA
لیست تست های آزمایشگاهی
روشهاي جداسازي و تشخيص باكتريهاي بيماريزا در مواد غذايي
تمام تست های تشخیصی جنس استافیلوکوکوس
آشنایی بامحیط کشت اوره آگار
معرفی انواع محیط کشت 2
آشنایی با محیط TSI تريپل شوگر آيرون
تفسير اجزاي آزمايش خون
کارنامه رتبه 1 و 3 میکروبیولوژی وزارت بهداشت و زمان ثبت نام آزمون وزارت بهداشت
آشنایی کامل بر آنزیم های کبدیSGOT,SGPT علایم کلینیکی و ازمایشگاهی عفونت با HIV علایم کمبود اهن
هموگلوبین گلوکوزیله HB A1C و بروسلا تجزیه ادرار
همه چیز درباره PCR
كارنامه ها و درصدهای پذیرفته شدگان كارشناسي ارشد
آنفلوآنزای خوکی
همه چیز در مورد رنگ آمیزی گرم
جسم بار و رنگ آمیزی باکتریها
آشنایی با کشت میکروارگانیزمها و میکروسکوپ ها
همه چیز درباره شیگلا
معرفی خانواده انتروباکتریاسه
آزمایشهای تشخیص دیابت شیرین
آنتی بیوگرام
همه چیز درباره آنتی بیو تیک ها
بیماری هاری
همه چیز در مورد بیماری طاعون
کلستریدیوم ها
همه چیز درباره زخم معده
آپاندیس
همه چیز درباره مخمرها
آرشیو پیوندهای روزانه

Powered by WebGozar

نوشته های پیشین
اردیبهشت ۱۳۹۴
فروردین ۱۳۹۴
دی ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
آرشيو
پیوندها
زیست شناسی گنبد کاووس
مقالات زیست شناسی
زیست شناسی تنگستان
من و دنیای زیست ام
بیولوژی انیمیشن وتصاویر
زیست شناسی رفسنجان
آزمایشگاه خون شناسی از دبستان تا دانشگاه
rap681
زیست پژوهان جوان
آزمایشگاه خون شناسی دانش آموزی
دانشگاه مسجدسلیمان
زیست شناسی کردستان
مطالب پزشکی-اجتماعی
زیست شناسی نوین
وبلاگ تخصصی اتاق عمل
شیلات آبادان
فرزانگان حنوب
علوم آزمایشگاهی
بازتاب مسجدسلیمان
بیوتکتولوژی و میکروب
میکروبیولوژی لاهیجان
میکروب ارومیه
پایگاه علوم پایه پزشکی
پایگاه علوم پایه پزشکی ایران
انجمن علمی علوم جانوری همدان
ریاضیات بی نهایت آسان و سریع
وبلاگ میکروب و بیوتکنولوِژی
بیماری شناسی گیاهی
اخلاق پزشکی
دانشمندان جوان
دانشجوی میکروبیولوژی ارومیه
وت پارس
پرستاران بادرود
مهندسی پزشکی
میکروبیولوژی
آفتاب مهتاب
کشاورزی نوین دلفان
مطالب جالب و خواندنی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM